Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Изречения с if, when, unless и in case

 

       Ползваме сегашно време на глагола, когато говорим за бъдещето след думите if, when, unless и in case.

Примери:
If I feel better tomorrow I`ll probably go back to work. - Ако се почувствам по-добре, вероятно ще се върна на работа.
When the film finishes I`ll stop the video. - Когато филмът свърши, ще изключа видеото.
I won`t do anything unless you agree. - Няма да правя нищо, ако не се съгласиш.
Write the name down in case you forget it. - Запиши си името, в случай че го забравиш.


If или when?

   - ползваме if (ако), когато говорим за нещо което може да се случи, но може и да не се случи.
пр. If you hear any news, can you ring me immediately? (може да чуеш новини)
- ползваме when (когато), когато говорим за нещо, за което сме сигурни, че ще се случи.
пр. When you hear any news, can you ring me immediately? (ще чуеш новини)

  - може да ползваме която и да е от двете думи, когато в контекста нейното значение е "всеки път".
пр. If you run, you use up energy.
      When you run, you use up energy.

 

If (ако) и unless (ако не)
Обърнете внимание на следните примери:
I can`t see if I don`t wear glasses.
I can`t see unless I wear glasses.
Преводът на български е един и същ, но при if, за да стане "ако не..." трябва да ползваме отрицателна форма на глагола, а при unless - глаголът остава положителен, тъй като отрицателната частица си е заложена в самата дума unless (ако не, освен ако).


In case (в случай че)
Ползва се, когато говорим, че трябва да направим нещо сега, за да предотвратим евентуален проблем в бъдеще.
пр. Take a sandwich with you in case you get hungry.

 

 

 

www.000webhost.com