Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Родове на съществителните имена

Женски род

    

          От женски род са следните съществителни:

 

          - Съществителни, завършващи на –е.

Примери: die Falte (гънка, бръчка)

                   die Brücke (мост)

 

           - Съществителни завършващи на –heit, -keit, -shaft, -ung, -ei.

Примери: die Schönheit (хубост)

                   die Sehenswürdigkeit (забележителност)

                   die Gewerkschaft (профорганизация)

                   die Zeitung (вестник)

                   die Bäckerei (пекарна)

 

          - Чуждици, завършващи на –anz, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur. Има обаче и изключения от това правило.

Примери: die Distanz (разстояние, дистанция), die Konkurrenz (конкуренция, съперничество) – изключение: der Kranz (венец)

die Theorie (теория) – изключение:  das Knie (коляно)

die Panik (паника) – изключение: der Pazifik (Пацифик)

die Union (обединение) – изключение: der Spion (шпионин)

die Elektrizität (електричество)

die Temperatur (температура) – изключение: das Abitur (зрелостен изпит, матура)

 

          - Числителни имена, ползвани като съществителни:

Пример: Er hat eine Drei gekriegt. (Той получи три.)

В немския език понякога думите за мъжки и женски род на някакво същество се различават много една от друга.

Примери: der Mann (мъж) – die Frau (жена)

                 der Vater (баща) – die Mutter (майка)

                 der Bulle (бик) – die Kuh (крава)

          - Много от съществителните в мъжки род могат да бъдат превърнати в съществителни от женски род, като им се добави наставка –in.

Примери: der Lehrer (учител) -> die Lehrerin (учителка)

                 der Leser (читател) -> die Leserin (читателка)

 

           - Много от прилагателните в немския език се ползват като съществителни. Тогава те обикновено са в женски род.

Примери: eine Deutsche

                die Abgeordnete 

 

 

www.000webhost.com