Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Дателен падеж

Основни правила за дателен падеж:

1. Сигнала за род в дателен падеж е както следва:
    - за женски род - "r" (die -> der, eine -> einer и т.н.)
    - за мъжки род - "m" (der -> dem, ein -> einem и т.н.)
    - за среден род - "m" (das -> dem, ein -> einem и т.н.)
    - за множествено число - "n" (die -> den)

2. В дателен падеж прилагателните имена, които се намират след определителния/неопределителния член, получават наставка "-en".
пр. mit dem kurzen Roch

3. В дателен падеж към съществителните имена в множествено число добавяме едно "-n". Изключение правят само тези съществителни имена, които завършват на "-s".
пр. in modishen Anzügen
      mit schicken Sakkos

 

 

www.000webhost.com