Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Глаголът  “haber”

Haber

               Една от употребите на haber е като безлицева форма, тоест когато нямаме извършител на действието, а просто казваме че има или няма нещо.

              Формата на глагола се променя според времето, за което се употребява:

   

              - За сегашно време: hay (има) и no hay (няма)

  Примери:

  Hay toneladas de arroz. (Има тонове от ориз.)
  No hay problema. (Няма проблем.)

   

             - За минало време има две форми: за минало свършено време hubo (имаше) и съответно no hubo (нямаше) и за минало несвършено време – había (е имало) и no había (е нямало).

  Примери:

  Había dos coches en la calle. (Имало е две коли на улицата.)

  Hubo lluvia. (Имаше дъжд.)

  Ayer había una mujer aquí. (Вчера е имало една жена тук.)

  Hubo carne para el almuerzo. (Имаше месо за обяд.)

   

            - За бъдеще време формата е habrá (ще има) и no habrá (няма да има).

  Примери:

  Mañana habrá más comida. (Утре ще има повече храна.)

  Habrá muchos niños en mi casa. (Ще има много деца в къщата ми.)

   

   

  www.000webhost.com