Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Второ лице единствено число

            "Tú" "usted" и "vos" са местоимения, които реферират към второ лице, единствено число.

            "Tú" се превежда на български като „ти“.

            "Usted" е учтивата форма за единствено число и на български се превежда, като „Вие“. За множествено число има друга форма – „ustedes“.

            "Vos" се ползва в някои страни, вместо "tú" в разговорния език.

            Въпреки, че трите местоимения са синоними, то те изискват различно спрежение на глагола. "Tú" и "vos" изискват окончание за второ лице, единствено число:

  Пример: tú/vos comés (ти ядеш).

            Usted обаче изисква спрежение като за трето лице единствено число и се превеждат по различен начин на български език:

  Пример: Usted come (Вие ядете)

  Но: él/ella come (той/тя яде)

            Коя от формите – формална или неформална – ще ползвате, зависи от региона, в който се намирате. Но все пак е препоръчително да ползвате учтива форма, когато се обръщате към непознати хора.

   

   

  www.000webhost.com