Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Винителен падеж

 

             Определителните и неопределителните членове във винителен падеж са както следва:

Мъжки род – einen, den.

Примери: einen Wagen, den Wagen

Женски род – eine, die.

Примери: eine Dose, die Dose

Среден род – ein, das.

Примери: ein Lied, das Lied

 

Случаи на употреба на винителния падеж:

      - Когато съществителното е в ролята на директен обект в изречението, тоест това съществително пряко се повлиява от действието, което извършва подлога.

Примери: Ich sehe den Hund. (Аз виждам кучето.)

                Er hat ein Lied gesungen. (Той изпя една песен.)

 

         - След предлозите für, ohne, durch.

Примери: Es ist für seine Freundin. (То е за твоята приятелка.)

                 Es ist schwierig ohne einen Wagen. (Трудно е без кола.)

                 Durch das Rauchen wurde ich krank. (Заради пушенето се разболях.)

 

          - След предлозите за място: an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen, когато става дума за движение.

Примери: Sie legten ein Brett über das Loch. (Те сложиха дъска върху дупката.)

Забележка: Обърнете внимание, че когато ползваме същите тези предлози, но нямаме движение, се ползва дателен падеж.

Пример: Sie geht in die Stadt. (Тя отива в града.) – винителен падеж

                 Er war in der Stadt. (Той беше в града.) – дателен падеж

 

           - Когато говорим за определено време или място без да ползваме предлог.

Примери: Das macht sie jeden Donnerstag. (Тя прави това всеки четвъртък.)

                    Die Schule ist einen Kilometer entfernt. (Училището се намира на един километър от тук.)

 

            - При някои изрази.

Примери: Guten Abend! (Добър вечер!)

                 Vielen Dank! (Благодаря много!)

 

 

www.000webhost.com