Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Модалните глаголи и глагола "haben" в минало просто време

Основни правила:
1. Когато са в минало просто време модалните глаголи и глагола "haben" получават наставка -t, като след това добавяме съответната наставка според лицето и числото.

пр. ich konnte, du konntest, er/sie/es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie/Sie konnten
      ich hatte, du hattest, er/sie/es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie/Sie hatten

2. Наставките са еднакви за:
    - първо и трето лице ед. ч. - наставката е -е.
    - първо и трето лице мн. ч. - наставката е -en.

3. При тези от модалните глаголи, които съдържат ум-лаут в главните си срички, когато са в минало просто време ум-лаута отпада:
пр. können -> konntе
      müssen -> musste
      dürfen -> durfte
 

000webhost logo