Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo
gallery/банер курсови

Антоними

            Антонимите са прилагателни имена, които са противоположни по значение едни на други.

 

Примери на най-често употребяваните антоними в немския език:

lieblos (безсърдечен, нелюбезен) – liebevoll (нежен, изпълнен с любов)

schlecht (лош)  –  gut (добър)

dunkel (тъмен) – hell (светъл)

dick (дебел, пълен човек) – dünn (тънък, слаб)

begabt (способен, надарен) – unbegabt (бездарен)

leise (тих) - laut (шумен)

groß (голям) - klein (малък)

lustig (забавен) - langweilig (скучен)

schnell (бърз) - langsam (бавен)

kalt (студен) - warm (топъл)

leicht (лек) - schwer (тежък)

alt (стар) - jung (млад)

sauber (чист) - schmutzig (мръсен)

richtig (правилен) - falsch (грешен)

 

 

000webhost logo